Otvoritev razstave Zipped Worlds v Fuga, Budimpešta