Bálint Szombathy

Bálint Szombathy (1950, Novi Sad, Srbija) velja za enega vodilnih konceptualnih umetnikov bivše jugoslovanske in madžarske umetnosti. Njegova umetniška praksa je vključevala več različnih umetniških dejavnosti – od vizualne poezije, procesne umetnosti, land arta in performansa do konceptualne umetnosti. Leta 1969 sta s Slavkom Matkovićem ustanovila skupino Bosch + Bosch, ki je predstavljala platformo neoavantgardnih umetnikov iz Vojvodine, Srbije in Madžarske. Skupina je imela pomembno vlogo pri povezovanju s sorodnimi gibanji in umetniki v Evropi, zlasti v zvezi z dostopom do relevantnih informacij iz zahodnega sveta. Szombathy se s fotografijo ukvarja že od poznih šestdesetih let. V prvi vrsti je fotografsko dokumentiral svoje performanse in konceptualne projekte. Deloval je tudi kot grafični urednik in oblikovalec pri časopisu Magyar Szó (1974–1985), revije Uj Symposion (1985–1989) in časopisa Családi Kör (1993–1999).

Sodeloval je na številnih pomembnih mednarodnih razstavah v Evropi, Ameriki in Kanadi, npr. Body and the East, After the Wall, Non-Aligned Modernity ter razstavljal v pomembnih evropskih muzejih, npr. v Ludwig muzeju Budimpešta; Moderni galeriji, Ljubljana; Moderna Museet, Stockholm, Museum für Gegenwart, Berlin in drugih. Je prejemnik številnih nagrad za umetniško ustvarjanje npr. Lajos Kassák Award, Pariz (1989); Mihály Munkácsy Prize, Budimpešta (2008); Nagrada Vladislav Ribnikar, Beograd (2015.); Viteški križ – državno odlikovanje Madžarske za zasluge (2018).