V tem letu ponovno pripravljamo novo edicijo fotografskega festivala Fotonični trenutki, katerega otvoritveni dnevi bodo potekali med 16. – 20. junijem 2020. Festival je namenjen predstavljanju različnih oblik avtorske fotografije in videa, prednost pa daje projektom in avtorjem iz Srednje in Jugovzhodne Evrope. Festival bo tudi v letu 2020 povezal številne partnerje in razstavišča v Ljubljani, težišče dogajanja pa bo v Cankarjevem domu, kjer bosta postavljeni osrednji razstavi in kjer bo potekal večji del spremljevalnega programa.

Osrednja tema Fotoničnih trenutkov 2020 je posvečena industrijski dediščini 20. stoletja skozi prizmo fotografije in sorodnih medijev. Mednarodna skupinska razstava Betonske sanje kot tudi razstava Bernda in Hille Becher postavljata vprašanje, v kakšnem smislu zmore fotografija prispevati k našemu razumevanju razvoja industrije, ki ga lahko danes po eni strani vidimo kot del kulturne (materialne, predvsem stavbne) dediščine, na drugi strani, z negativnimi posledicami, pa celo kot grožnjo našemu obstoju. Del tematskega programskega fokusa želimo v tem smislu usmeriti v ekologijo in na ta način dodatno opozarjati na pomen fotografije, ki ga ta lahko ima pri aktualnih vprašanjih na tem področju.

Ob tematskem fokusu festival predstavlja še nekatera druga relevantna imena svetovne fotografije. Prireditev se odpira z retrospektivo Henri Cartier-Bressona v Galeriji Cankarjevega doma 16. junija, v Galeriji Jakopič pa bodo predstavili razstavo Meltdown, ki se nanaša na spreminjajoče se globalno podnebje skozi pomembnost ledenikov.

Pomemben del festivala ostaja intenzivni spremljevalni program. V kontekstu tematskega fokusa bo v CD potekal celodnevni program prezentacij, pogovorov, okrogle mize, ki se bo zaključil z večernimi projekcijami. Na ljubljanskem festivalu tradicionalno organiziramo tudi mednarodni portfolio review, ko v dveh dnevih predstavljene projekte in dela vrednoti večje število mednarodno uveljavljenih avtorjev, kuratorjev, predstavnikov festivalov, urednikov, galeristov, založnikov ipd. na 20-minutnih pogovorih »iz oči v oči«. Dogajanje se bo tudi sicer v glavnem zgostilo v otvoritvene dni festivala, ko bo tudi večja prisotnost vabljenih umetnikov in tujih udeležencev. Podrobnejši program festivala bo objavljen v kratkem.

photonicmoments.net