logo-mini
Antonio Živkovič, Črna dolina - Rekonstrukcija
Antonio Živkovič, Črna dolina - Rekonstrukcija

Betonske sanje. Fotografiranje industrijske dediščine

PRVI DEL PROJEKTA: SLOVENIJA
Otvoritev: četrtek, 12. septembra, ob 19.30h.
12. 9. - 25. 10. 2019

 

Projekt Concrete Dreams – Betonske sanje se ukvarja z dediščino industrijske arhitekture, predvsem nekdanjih totalitarnih sistemov, posredovano skozi fotografski in video medij. V ožjem smislu projekt izpostavlja predvsem vprašanje, kako določeni umetniki v sferi vizualnega to dediščino vidijo danes in kako jo iz vidika estetske relevantnosti jemljejo za material svojih avtorskih projektov. V širšem smislu pa gre za vprašanje, kako omenjena medija danes reflektirata širši kontekst nekega prostora in časa, ki je v 20. stoletju v Evropi vzpodbujal razvoj industrije in s tem določene arhitekture, ki pa se danes v veliki meri opušča in ruši oziroma se njena funkcija spreminja. Projekt se sicer osredotoča na regijo nekdanje komunistične vzhodne Evrope; tj. na države, ki so po drugi svetovni vojni sprejele oziroma so bile prisiljene sprejeti socialistični politični in ekonomski sistem, vendar je podobna funkcionalna arhitektura nastajala po vsem zahodnem svetu.

Sodelujoči umetniki razmišljajo o preteklosti skozi materialne ostanke izbranih industrijskih lokacij in se s tem dotikajo vprašanj osebnih in kolektivnih spominov. Avtorski pristop v tem primeru »nadgradi« arhitekturne izvedbe ne samo na ravni optimalne prezentacije, ampak predvsem z drugačnimi pogledi in koncepti, v katere vključi arhitekturne objekte kot motive nekih širših zamisli. Izbrane serije fotografij obenem raziskujejo združljivost arhitekture in fotografije kot medijev; arhitekture kot statične in edinstvene, fotografije kot »fluidne« in ponovljive. V tem smislu smo za prvi del razstave k sodelovanju povabili izbrane slovenske avtorje/ice, ki so v zadnjih letih ustvarili prepoznavna avtorska dela oziroma projekte na temo industrijske dediščine.

Sodelujoči/e avtorji/ce so: Branko Cvetkovič, Danica O. Kus, Borut Peterlin, Damjan Švarc in Antonio Živkovič. 

Projekt je sicer zastavljen širše in dolgoročno. Tej »uvodni« razstavi v naslednjem letu sledijo večja mednarodna postavitev, mednarodni natečaj in program spremljevalnih aktivnosti, ki bo vključeval različne lokalne partnerje. Ob tokratni razstavi pa bo pripravljen spremljevalni program projekcij filmov na temo industrijskih velikanov polpretekle slovenske zgodovine!