Knjiga Prepovedano plakatiranje prinaša poglobljen vpogled v delovanje skupine Buldožer, enega najbolj prepoznavnih kulturnih fenomenov v prostoru Slovenije in bivše Jugoslavije, ki je pomenil skrajen odklon od tedanje popularne in tudi rock glasbe. Na svoji plodni ustvarjalni poti je kolektiv postavil temelje t. i. kontrakulturi, saj je v svojem ustvarjanju z veliko mero humorja in ironije naslavljal rigidni ideološki ustroj, moralizem malomeščanstva in trdno zasidrane družbene konvencije, zlasti v (popularni) kulturi in umetnosti.
Knjiga se osredotoča na vizualni segment delovanja skupine. V njej je moč najti fotografije, grafične izdelke, arhivske članke in tri eseje, ki popišejo delovanje skupine kakor tudi širše dogajanje na kulturno-umetniškem ter pop-kulturnem področju v Ljubljani, Sloveniji in Jugoslaviji v 70. in 80. letih.

Avtorji: Igor Bašin, Miha Colner, Momčilo Rajin
Založnik: Photon – Center za sodobno fotografijo
Leto izida: 2015
Trda vezava, 120 strani
ISBN: 978-961-92744-2-2
Jezik: angleški, slovenski