Natečaj: Drugačni svetovi. Mlada sodobna fotografija

Photon – Center za sodobno fotografijo razpisuje natečaj za mlade in neuveljavljene ustvarjalce na področju sodobne fotografije

DRUGAČNI SVETOVI – Mlada sodobna fotografija

‘Mlada sodobna fotografija’ je iniciativa, ki ob pomoči sodelujočih strokovnjakov spodbuja, vrednoti in predstavlja dogajanje med mladimi, (še) neuveljavljenimi in prihajajočimi generacijami ustvarjalcev, ki delujejo na področju sodobne avtorske fotografije.


K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani avtorji in avtorice, ki izpolnjujejo pogoje natečaja za sodelovanje na skupinski razstavi.
O izboru avtorjev in del bo odločala neodvisna mednarodna komisija: Miha Colner (Photon – Center za sodobno fotografijo, Ljubljana), Susanne Gamauf (Fotogalerie Wien) in Gabriella Uhl (neodvisna kuratorka, Budimpešta).

Natečaj je odprt za avtorice in avtorje do 35. leta starosti (vključujoč letnik rojstva 1980), ki delujejo v državah zahodnega Balkana / nekdanje Jugoslavije (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Makedonija) oziroma prihajajo iz teh držav in delujejo v mednarodnem prostoru:
– študentje in diplomanti akademij s področja fotografije in likovnih umetnosti;
– ustvarjalci, ki samoiniciativno delujejo na opisanem področju;

Natečaj nima predpisane teme. Sprejemamo dela, ki sodijo v široko paleto fotografskih in s fotografijo povezanih praks (fotografija, foto-montaža, foto-kolaž, foto-instalacija, apropriacija najdenih fotografij, itd.)

Prijava naj vsebuje:
– avtorski portfolio (vsak vsebuje do 20 fotografij) največ dveh zaključenih avtorskih projektov ali projektov v procesu – v PDF ali JPG formatu;
– vsebinska utemeljitev projektov (obvezno v angleškem jeziku) do 1500 znakov;
– biografija prijavitelja/ice;
– dodatne tehnične specifikacije: formate in dimenzije del, optimalni način predstavitve v razstavnem formatu;

Posamezni avtor/ica se lahko na natečaj prijavi z največ dvema samostojnima projektoma.
Materiale sprejemamo v elektronski ali fizični obliki (vendar poslanih materialov ne vračamo, razen v primeru osebnega prevzema).

Izbrani avtorji bodo predstavljeni na skupinski razstavi v Kino Šiška in v Photonu – Centru za sodobno fotografijo. Razstava bo pospremljena z manjšim razstavnim katalogom ter bogatim spremljevalnim programom.
Izbrana dela bodo v deloma ali v celoti producirana v partnerskem studiu v Ljubljani.

Na razstavo bo izbranih (največ) deset avtorjev in avtoric, med katerimi bo komisija izbrala tri nagrajence, ki bodo svoja dela obsežneje predstavili v Photonu, ostali pa bodo predstavljeni na skupinski razstavi v Kinu Šiška (Galerija Kamera).

Med izbrano deseterico predstavljenih avtorjev bo komisija določila tri zmagovalce, ki bodo prejeli praktične nagrade.

Prijavitelji/ce naj prijave pošljejo do 28. 9. 2015 na naslednji naslov: photon.centre@gmail.com ali poštni naslov: Photon – Center za sodobno fotografijo, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s pripisom „za natečaj“.

Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu: photon.centre@gmail.com in tel. številki +386 59 977907 (med 12. in 18. uro); kontaktna oseba: Jasna Jernejšek.

Kandidati bodo o rezultatih natečaja obveščeni najkasneje do 10. 10. 2015!

Razstava v Photonu – Centru za sodobno fotografijo in Kino Šiški se bo odvijala med 30. 11. in 11. 12. 2015!

Sponzor natečaja je Studio Okvir, Ljubljana.