logo-mini

ALEŠ GREGORIČ: Fotografije 2007-2013

16.1. - 14. 2. 2014

Samostojna razstava Aleša Gregoriča z naslovom Fotografije 2007-2013 predstavlja izbor fotografskih del, med njimi tudi nekaterih še neobjavljenih, ki izkazujejo izrazit režijski pristop pri ustvarjanju fotografske podobe. Avtor svojih fotografij ne lovi intuitivno, ampak jih premišljeno ustvarja. Njegove podobe tako obravnavajo predvsem občutja nezavednega, prikritega in neizrečenega.

Avtorjev režijski pristop k fotografiji se kaže skozi razmerja med zgodbo, kompozicijo in svetlobo. V dokumentarni maniri fotografirani motivi urbanih krajin in prostorov vzbujajo občutek praznine, četudi so mestoma vanje režijsko umeščene podobe ljudi. Izbor kadrov, neproporcionalnost človeških figur v primerjavi z okoljem, ki jih obdaja, in zamolkli barvni odtenki ustvarjajo nelagoden atmosferski naboj, ki namiguje na občutje zloslutnega. Človekov življenjski prostor poleg značilno domačega, udobnega in varnega zavetja hkrati postane zaznamovan s prizvoki tujega, srhljivega in nedojemljivega. Gregoričeve fotografije so daleč od tega, da bi svet prikazovale skozi mavrična očala, prej skozi megleno kopreno, ki namiguje na to, da se tudi v navidezni praznini vedno nekaj premika, nekaj človeškemu očesu nevidnega, skritega, ki pa vendarle obstaja. Gregoričev fotografski realizem s primesmi metafizičnega je mogoče brati tudi kot metaforo nezavednega, kot površino, izza katere je mogoče slutiti globlji pomen, ki presega oprijemljivo materialnost. V tem smislu posamezne fotografije nakazujejo nastavke neke nelinearne zgodbe, ki vselej ostane nedokončana in s tem nepopolna. Gregoričeve fotografije ne govorijo nujno o stvarnem, ampak predvsem sprožajo čustva, za katera ne moremo trditi, da so namišljena.

Izbor fotografij zaokroža video z naslovom Neprisotnost prisotnega, ki je nastal v sodelovanju z Davidom Jeseničnikom. Video posnet v t.i. time lapse tehniki pravzaprav prikazuje nemogoči pogled – Benetke brez fizične prisotnosti ljudi, s čimer eno od najbolj turističnih mest na svetu postane izpraznjen prostor prežet z občutjem apokaliptičnega.

Jasna Jernejšek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Gregorič (1966) je fotograf in snemalec, ki živi in ustvarja v Ljubljani. Sicer izšolani strojni tehnik, ki je svojo mladost preživel v Kočevju, je svojo osnovno izobrazbo dopolnil z več tečaji za snemalca na TV Slovenija. S fotografijo se je začel resneje ukvarjati relativno pozno, pri svojih tridesetih letih, ko je s kamero srednjega formata začel raziskovati svet sprva črno-bele, kasneje pa tudi barvne fotografije. Tako se je postopoma posvetil avtorski rabi  fotografskega medija. Prvič je samostojno razstavljal v Galeriji Miklova hiša v Ribnici, čemur so sledile številne samostojne in skupinske razstave v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Je večkratni nagrajenec natečaja Slovenija Press Photo in trikratni nagrajenec Emzinovega natečaja Fotografija leta (leta 1998 je osvojil tretjo, leta 2000 drugo, leta 2004 pa prvo nagrado).