ALEXANDRA POLINA: MADE IN …

20. 1. – 17. 2. 2015

Alexandra Polina, v Nemčiji živeča uzbekistanska avtorica, je prejemnica prve nagrade mednarodnega natečaja Večernih projekcij, ki se je odvijal v sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2014. Komisija ji je prisodila prvo nagrado za serijo Generation 60. Sicer pa razstava Made in… predstavlja nekoliko širši nabor njenih avtorskih projektov. Polina se skozi režirane fotografije posveča učinkom družbenih sprememb v nekdanji Sovjetski zvezi in fenomenu migracij na način, da izpostavlja težave, s katerimi se priseljenci soočajo v novem okolju. Z estetsko izčiščenimi, mestoma že sterilnimi portreti pripadnikov specifičnih starostnih in družbenih skupin ponuja refleksijo trenutne družbeno-politične situacije in še vedno živega kolektivnega spomina.

V seriji Generation 60 se avtorica posveča fenomenu migracije starejših oseb v novo družbeno sredino, kjer je prav starost migrantov proporcionalna s težavami, s katerimi se le-ti soočajo. To so lucidni portreti ljudi, ki so bili v času preselitve v Nemčijo starejši od 60 let in so zaradi že izoblikovanega življenjskega sloga in nazora toliko bolj neprilagodljivi ter odporni na spremembe. Z ravno nasprotnim fenomenom se Polina ukvarja v seriji Made in USSR, v kateri portretira generacijo mladih, rojeno v 80. letih (med katere sodi tudi sama), ki so se rodili kot sovjetski državljani. Podobno kot na področju nekdanje Jugoslavije, je bila to generacija, ki je še odraščala v duhu mladih pionirjev in kasneje doživela propad komunizma. Delo se tako ne nanaša zgolj na področje nekdanje Sovjetske zveze, temveč bi jo zlahka aplicirali tudi na domačo polpreteklo zgodovino.

Alexandra Polina (1984) je diplomirala iz novinarstva na National University of Uzbekistan v Taškentu in iz umetnosti in oblikovanja na University of Applied Science v Bielefeldu, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Živi in deluje v Bielefeldu, Nemčija.

http://www.alexandrapolina.com/