ANTONIO ŽIVKOVIČ: DIMNIKI

28. junij - 20. julij 2005

Antonio Živkovič se uvršča med tiste redke slovenske avtorje, ki jim uspeva s prepoznavno ikonografijo pripovedovati tako osebno kot univerzalno zgodbo. V zadnjih letih se je njegov opus poleg omenjenih povečal za serije En Fas, Dimniki, Vodni stolpi, Vrata, Zadnja izmena in Rekonstrukcije. Vse skupaj tvori temeljito topografijo slovenske industrijske krajine, katere zgodovinska vrednost se bo pokazala šele čez nekaj časa.