BOJAN SALAJ: INTERIJERJI – SPOVEDNICE

27. maj - 21. junij 2005
»V desetih letih sistematičnega fotografiranja sakralne kulturne dediščine, sem si ob pogledih na spovednice mnogokrat priklical religiozna občutenja iz ranega otroštva. Zaradi "mehke" pravoverne vzgoje, sem namreč kot otrok hodil v cerkev, pridobil tudi vse letom primerne "svete zakramente" in s tem tudi pravico do spovedi. Spominjam se tesnobe pred vstopanjem v prostor spovedi, strahu pred strogostjo in pa tudi upanja na milost, če bom le dovolj odkrit pri kesanju.Vsemu temu sem se kasneje v odraščanju uprl. Danes vidim spovednico  predvsem kot prostor globoke intime tisočerih skozi stoletja na eni ter pozicijo moči oz. avtoriteto na drugi strani. V projektu "Interijerji" preizprašujem svoje osnovne etične vrednote, hkrati pa jih glede na vpletenost ter vlogo veroizpovedi v sodobnem življenju kot zrcalo postavljam na vpogled prevladujoči religiji "zahodnega" sveta, ki mu tudi sam pripadam. Naslov sam ima večplasten pomen, predvsem na simbolni ravni nagovarja na notranji prostor telesa, prostor intime, samoizpraševanja.
Vse fotografije so narejene v barvni tehniki v razpoložljivi svetlobi, brez dodatnega osvetljevanja. Stilno spovednice pripadajo različnim obdobjem, nekatere so skrbno negovane, druge že dolgo niso več v uporabi in so kot take del naše skupne kulturne in duhovne zgodovine.«

Bojan Salaj