Bojan Salaj: Stare/Nove (Konstrukcije)

18. 12. 2015 - 29. 1. 2016

 

Razstava Stare/Nove (Konstrukcije) predstavlja najnovejša dela Bojana Salaja. Ta so bila deloma idejno zasnovana v začetnem obdobju njegove avtorske poti, a so tokrat prvič izvedena in predstavljena, deloma pa so povsem nova in vsebinsko aktualna. Odmikajoč se od klasičnih načinov fotografske reprezentacije se Salaj podaja v raziskovanje postulatov vizualnega jezika, ontologije fotografije in se hkrati dotika najbolj perečih družbenih vprašanj današnjega časa.

V svojih novih delih se Salaj kljub navideznemu minimalizmu in formalizmu podob oklepa širšega družbeno-političnega konteksta. Razstava kot celota se skozi kompleksne konceptualne geste posveča globokemu razmisleku o sivi eminenci današnje družbe, nevidnemu, a vseprisotnemu kapitalu. Avtor tako analizira počelo modernistične ideje, ki je za vselej, tudi z redukcijo slike na geometrijsko polje, temeljito spremenila dojemanje umetnosti, hkrati pa tudi status umetnine in umetnika. Na drugi strani pa se nanaša na trenutno medijsko ikonografijo, ki odraža današnjo vsesplošno nestabilnost.

Bojan Salaj (1964) je fotograf, ki od začetka 90. let redno ustvarja in razstavlja avtorske projekte. V svojem snovanju se osredotoča na vprašanja reprezentacije fotografije v množičnih medijih, ikonografijo struktur moči, modele konstruiranja zgodovine ter na načine vzpostavljanja nacionalne in kulturne identitete, pri tem pa se poslužuje izrazito konceptualnih pristopov in objektivističnih principov. Od leta je 1994 zaposlen kot fotograf v Narodni Galeriji v Ljubljani in je hkrati tudi avtor številnih fotografij s področja slovenske likovne kulturne dediščine. Živi in deluje v Ljubljani.