BOŠTJAN PUCELJ: POGREŠANI V AKCIJI

23. avgust - 20. september 2007

Boštjan Pucelj je bil izbranec slovenske selekcije skupinske razstave Photonic Moments II. Na tej skupinski razstavi je na ogled postavil izsek svoje široko zastavljene serije Vozički, ki jo je tokrat v širši in izpopolnjeni luči preimenoval v projekt z naslovom Pogrešani v akciji. Serija v mnogočem presega zgolj dokumentaristično dimenzijo fotografskega ustvarjanja; avtor ne želi zgolj posneti in predstaviti realnega stanja stvari in jih v kar se da estetizirani luči prikazati v galerijskem prostoru. Vozički so postali njegova obsesija in predmet dolgoročnega raziskovanja ter zasledovanja. V Galeriji Photon bo na ogled pregled ustvarjanja zadnjih dveh let, kamor so vključena tako že videna kakor novejša dela. Formalne rešitve fotografij se oklepajo hitrega, dokumentaristično pogojenega načina dela, kjer sami iskani objekti niso nujno v fokusu, ampak se dokaj subtilno pojavljajo nekje v ozadju, značilna pa je tudi predanost predmetnemu svetu (človeške figure se pojavijo zgolj občasno), ki poudarja osamljenost posameznika v svetu masovne potrošnje.