Branko Lenart: HAND:WORK

12. marec - 9. april 2010

Na pregledni samostojni razstavi v Galeriji Photon je bil predstavljen del bogatega avtorskega opusa umetnika in fotografa Branka Lenarta, ciklus Hand:Work (1975 – 2009), ki je na nastajal v dveh različnih obdobjih njegove avtorske poti. Pričujoči nabor fotografskih del priča o izjemno pomembni, osrednji in široko zastavljeni seriji v maniri "work in progress". Ciklus je nastajal v dveh ločenih etapah: prva se je odvijala v sredini 70. let, ob koncu avtorjevega študija pedagogike, druga etapa pa se nanaša na delovanje v sorodni maniri po letu 2002, ko je koncept avtorjeve neposredne prisotnosti na fotografijah dobil nov idejni zagon. Kontinuirano zastavljena serija Hand:Work (1975 – 2009) predstavlja posebno smer delovanja, ki se namesto pri njem pogosto izraženega dokumentarnega in reportažnega načina približuje konceptualistični maniri preizpraševanja osnovnih postulatov umetnosti kot dela življenja. Branko Lenart se v tem duhu podaja v raziskavo in premišljevanje o naravi umetniškega dela, o semantičnih značilnosti jezika in neposrednega nanašanja na prelomne pojave v novejši zgodovini umetnosti.

Na obsežni razstavi so bile predstavljene fotografije iz obeh obdobij delovanja, razvrščene v dvojice, skozi katere so vzpostavljene različne medsebojne relacije. Tako sleherna fotografija iz 70. let s celotnim pomenom in kontekstom korespondira z novejšo inkarnacijo tega ciklusa, nastalega po letu 2002 na podlagi že ustvarjenih konceptualnih izhodišč. Razstavni projekt Hand:Work (1975 – 2009) kot rezultat dolgoletnih umetniških procesov pomeni eno poglavitnih kontinuiranih celostnih umetniških del v opusu Branka Lenarta, ki na neposreden in akcijski način izkazuje svoje občutke ter poglede na svet okoli sebe. Konceptualni in performativni način delovanja kot ga je moč videti in dojeti v pričujočem projektu se znotraj bogate ustvarjalne kariere Branka Lenarta izkaže kot esenca njegovega fotografskega in širše umetnostnega razmišljanja.