CAMERA OBSCURA / AVTOPORTRET

19. junij - 10. julij 2009
Razstava predstavlja zaključno fazo predstavitve avtorskega dela v kontekstu javne predstavitve. Razstava je del pedagoškega procesa ki predstavlja na eni strani spoznavanje osnov fotografske tehnike in na drugi strani avtorsko osebno izpovedno vsebino. Avtoportret se v tem kontekstu zamišljen kot spoznavanje samega sebe in okolja, ki ga avtor vključuje v samo podobo.
Soočenje s samopodobo je eden od prvih korakov na poti, da postanejo ustvarjalci. Skozi tehniko camere obscure študentje spoznavajo načela svetlobe in sence, principov delovanja fotografskih podob in nenazadnje časovne komponente kot enega od pomembnejših faktorjev fotografskih podob. Z načrtovalskim pristopom spoznavajo, da fotografska podoba nastane najprej na idejni ravni, v naših mislih, in šele potem na papirju. Tehnika je v tem primeru drugotnega pomena, poudarek je na vsebini in avtorjevem osebnem izrazu.
Camera obscura tehnično predstavlja enake možnosti za nastanek podobe ne glede na predhodno znanje fotografije, odpira številna vprašanja o fotografiji kot mediju, ki v današnjem svetu predstavlja enega od osnovnih komunikacijskih medijev in postaja jezik prihodnosti, kjer besede postanejo breme in podoba prevzame vlogo besed.
Fotografije so nastale s pomočjo fotografskih aparatov, ki so jih študentje skonstruirali sami s pomočjo enostavnih pripomočkov kot so odslužene pločevinke ali škatle za čevlje. To pomeni, da je proces nastanka fotografije enostaven, vendar vsebinsko predstavlja velik izziv v procesu njenega nastanka. Te podobe predstavljajo vpogled v svet posameznika, ki vstopa v polje ustvarjalnosti.
Peter Koštrun
Sodelujoči avtorji:
Ana Bekš, Ajda Bevc, Petra Bukovinski, Gašper Butina, Matej Colja, Boštjan Čampa, Miha Čuden, Uroš De Gleria, Urša De Reya, Lili Djordjevic, Taddea Druscovitch, Brina Fekonja, Vesna Gabaj, Jerca Jakopin, Jernej Kejžar, Dana Kodermac, Gaja Kodrič, Aljaž Košir, Maša Majce, Tjaša Malalan, Janžej Marinč, Anja Mejač, Manca Mencin, Eva Mlinar, Luka Purgar, Žiga Radšel, Sanja Ristovtska, Ajda Schmidt, Miha Štih, Vilma Šušteršič, Mihael Tomšič, Jan Virant, Katja Žerko