diStruktura: FACE TO FACE

15. april – 15.maj 2009

Umetniški dvojec diSTRUKTURA (Milan Bosnić in Milica Milićević) se v svojem avtorskem ustvarjanju obrača v različne smeri in pristope, pogojene z rabo umetniškega medija in pomensko zasnovo posameznega projekta. V skupnih projektih – ustvarjata namreč tudi posamezno – se dotikata širokega spektra družbeno aktualnih tematik, ustvarjenih s številnimi likovnimi orodji in v različnih medijih. Čeprav so globoko v sebi osebno ali univerzalno izpovedne, v njih ne gre za narativnost zaradi nje same, ampak je sleherno delo nepreklicno povezano in deloma zamejeno s svojo formalno in likovno vrednostjo. V tem duhu so nastale serije Urban Utopia, ki povzema slikarski medij, družbeno kritični javni projekt We are Living in a Beautiful Wourld, video delo Providers in dve vsebinsko in formalno sorodni fotografski seriji: Face to Face in Not So Far Away.
V zadnjih nekaj letih se je kot izjemno pomembna izpostavila linija fotografskega medija in temu prikrojenega izraza, skozi katero predstavljata svojo trdno zasnovano konceptualno podlago, ki pa je vselej v tesni povezavi in soodvisnosti s premišljeno likovno formo. Čeprav skupino sestavljata umetnika, ki sta po osnovni akademski izobrazbi slikarja, je prav polje njunega fotografskega ustvarjanja ustvarilo prepoznavno estetiko, ki se še najbolj odraža v fotografskem projektu Face to Face. Ta je zastavljen kot kontinuirana mobilna in odprta tvorba v nenehnem procesu, ki intuitivno in na podlagi lastnih intimnih izkušenj beleži in ustvarja svojo prikrito pripoved skozi vnaprej izdelane vsebinske in izpovedne zasnove. Konceptualna in formalna osnova ter poglavitno vplivno idejno polje skupine diSTRUKTURA se giblje med zgodovinskim obdobjem romantičnega slikarstva in perfekcionizmom sodobne avtorske krajinske fotografije. Romantično slikarstvo je v prvi polovoci 19. stoletja vneslo v filozofijo in umetnost prenovljen odnos med človekom in naravo, pri čemer je v radikalnosti prednjačil nemški slikar Caspar David Friedrich. Ta je v svojem zrelem obdobju ustvaril serijo monumentalnih pejsažev, ki predstavljajo pomanjšane ljudske figure v odnosu do veličastne in brezmejne narave. Sublimirajoče sporočilo romantikov tega časa je bilo slavljenje narave, ki vselej nadvlada človeka. Na drugi strani diSTRUKTURA predstavlja formalno sorodne likovne elemente v sodobnejšem mediju, vendar jih vsebinsko in pomensko obrne na glavo. Njuna poetika se dotika predvsem malega človeka, posameznika, izgubljenega v velikanskem kolesju sodobne družbe, ki sam ne more ustaviti velikega kotalečega se valja trenutne nepreklicne realnosti.