DK: PRIČEVANJA

21. december 2011 - 27. januar 2012

Strip Core / Forum Ljubljana in Photon – Center za sodobno fotografijo predstavljata samostojno razstavo DK z naslovom Pričevanja.

DK je v zadnjih dvajsetih letih obveljal za enega ključnih kontinuirano delujočih protagonistov domačega umetniškega podzemlja, ki se primarno izraža v mediju fotografije.

Razstavni projekt Pričevanja prinaša premierni javni prikaz najnovejše avtorske produkcije, ki nosi (ponovni) rahel kreativni odmik od dosedanje izraznosti. Nova fotografska dela tako predstavljajo nadaljevanje dolgoročno zastavljenega ciklusa The Big, ki ga je avtor v maniri principov t.i. režirane fotografije začel razvijati že leta 1990 ter nadaljeval v obdobju po letu 2008. Dela pod skupnim nazivomPričevanja na ogled postavljajo rezultat dolgotrajnega umetniškega procesa v obliki treh velikoformatnih fotografskih podob, ki skozi neizmerno vzdušje napetosti in utesnjenosti predstavljajo pomenljive alegorije duha trenutnega časa, a obenem izražajo brezčasnost tovrstnega sodobnega kritičnega odnosa do lastnega okolja. Skozi skrbno konstruirane podobe, temelječe na njegovih intimnih impulizih, DK preizprašuje različne aspekte družbene stvarnosti: vprašanja kolektivne in individualne identitete, neizbežno vpetost slehernika v kolesje družbnega ustroja ter nenazadnje možnosti civilizacijskega napredka.

DK (1970) je član ljubljanske multimedijske umetniške in produkcijske skupine Strip Core. V svoji umetniški praksi se povečini poslužuje fotografskega medija, s pomočjo katerega ustvarja specifične pomensko naglašene kompozicije, ki skozi vizualne metafore predstavljajo intimne in družbeno angažirane komentarje kot odziv na aktualno družbeno stvarnost. V več kot dvajsetletnem ustvarjalnem obdobju je svoja dela predstavil v različnih kontekstih in razstaviščih v domačem in mednarodnem prostoru. DK živi in deluje v Ljubljani.

http://www.dkphotography.net