Jaka Bulc, Steelerton, 2015

Drugačni svetovi

Lana Bregar / Jaka Bulc / Dejan Clement / Mia Ćuk / Vedad Divović / Ibro Hasanović / Sanja Knežević Jovanović / Andrea Palašti / Tina Umer

7. 11. - 2. 12. 2016

Kino Šiška & Photon – Center za sodobno fotografijo

Skupinska razstava Drugačni svetovi predstavlja devet uveljavljajočih se fotografov mlajše generacije z območja zahodnega Balkana, ki so bili izbrani na Photonovem natečaju. Njihova aktualna produkcija ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v širši regiji.

Z letošnjo že četrto edicijo natečaja in skupinske razstave Drugačni svetovi Photon uspešno nadaljuje z iniciativo Mlada sodobna fotografija, ki spodbuja, vrednoti in predstavlja dogajanje med mlajšimi generacijami (do 35. let) fotografskih in likovnih ustvarjalcev. Vodilo natečaja ostaja ideja o drugačnosti, raznolikosti in kritični misli.
Razstava nima predpisane teme, ampak predstavlja izrazito raznovrstna dela, tako v avtorskih izrazih kot v mnogoterosti fotografskih praks in tehnik. Med drugim so to dolgoročni konceptualni projekti, dokumentarno zasledovanje in ustvarjanje zgodb, stvarnih ali fiktivnih, apropriacija najdenih fotografij in sistematično ustvarjanje arhiva. Po vsebinski plati pa prav vsa dela, bodisi s pogledom navzven, v svoje neposredno okolje, bodisi z usmeritvijo navznoter, v lastni notranji svet, predstavljajo svojstven pogled na trenutno družbeno stvarnost in samorefleksijo avtorjeve oziroma avtoričine pozicije v njej.

V toku žiriranja se je bilo zanimivo soočiti z dejstvom, da je imela večina izmed prijavljenih del močno povezavo z aktualno družbeno stvarnostjo. To morda izvira iz dogodkov bližnje preteklosti, kar je mnoge avtorje napeljalo na to, da ne samo reflektirajo, ampak skušajo tudi vplivati na lastno družbo. – István Virágvölgyi

Glede na raznovrstnost prispelega materiala je le težko govoriti o regionalnih posebnostih. Med drugim najdemo kritično ukvarjanje z zgodovino, ki se velikokrat razvije in poveže v etnološke študije, eksperimentiranje z vzorci, površino in abstrahiranjem upodobljenega, snapshot estetiko in dokumentarne pristope. Nedvomno pa gre za pogled mlajše generacije, ki jo zanima predvsem širjenje polja fotografije. – Lara Plavčak

Razstava je razdeljena med dve sosednji prizorišči: Kino Šiška in Photon – Center za sodobno fotografijo. Avtorje je izbrala mednarodna žirija v sestavi: Sophia Greiff (FotoDoks, München) Jasna Jernejšek (Photon – Center za sodobno fotografijo, Ljubljana), Lara Plavčak (Kino Šiška, Ljubljana) in István Virágvölgyi (Robert Capa Center, Budimpešta).