EROTICA 1 – SODOBNA SLOVENSKA EROTIČNA FOTOGRAFIJA

6. april - 30. maj 2004

Sodobna erotična fotografija je pregledna razstava na temo človeške figure v različnih kontekstih, kar predstavlja izjemno priljubljeno zvrst tako med avtorji kot med širšo publiko. S to razstavo smo obiskovalcem in potencialnim kupcem ponudili izbor kvalitetnih del, ki so nastala v tem tematskem okviru zlasti v obdobju zadnjih desetih let.
Na razstavi sodelujejo mnoga izmed vidnejših imen slovenske avtorske fotografije zadnjega desetletja: Goran Bertok, Janez Vlachy, Aleš Bravničar, Matjaž Prešeren, Jure Breceljnik,  Voranc Vogel...  Na razstavi je bilo možno videti dela tudi dela Rajka Bizjaka in avtorskega tandema Barbara Jakše/Stane Jeršič, ki so bila maja letos predstavljena v dražbeni hiši Bonhams v Londonu!
Pri pripravi razstave je sodeloval dr. Primož Lampič (vodja kustodiata za fotografijo pri Arhitekturnem muzeju v Ljubljani), ki je tudi avtor spremnega teksta v razstavnem katalogu, ki na voljo ob razstavi!