JÁN ŠIPÖCZ / FILIP VANČO

19. oktober – 20. november 2009
FILIP VANČO je bil rojen leta 1972 v Bratislavi na Slovaškem. Leta 1996 je opravil MA na Oddelku za vizualne medije Akademije likovnih umetnosti v Bratislavi, kjer je bil v letih 2004 – 2009 tudi vodja "foto studija" (praktičnega pouka). Sedaj je samostojni fotograf in vodja galerije Photoport.
V devetdesetih se je Vančo pretežno ukvarjal s črno-belo fotografijo, kjer so ga zanimali preprosti motivi s prepričljivo izraznostjo. Njegova pozornost je veljala detajlu in logični kompoziciji posnetka, kar postavlja v ospredje še danes. Značilnost njegove fotografije je v izpostavljanju določenega detajla znotraj okvira zabeležene situacije, pri čemer poskuša ujeti bistvo in občutje trenutka. Formalno gledano lahko rečemo, da Vančo zagovarja "čisto" ali "neposredno" fotografijo brez digitalnih posegov. Prizadeva si odkrivati nove vizualne metode in pristope, obenem pa se izogiba ponavljanju lastnih rešitev.
Predstavljene fotografije iz serije Symballs (2006 – 2008) so barvne fotografije manjšega formata, ki izkazujejo Vančovo naklonjenost za ukvarjanje s "pomenljivimi trenutki", ki pa se lahko zdijo banalni le v očeh zunanjega gledalca. Kljub morebitnemu banalnemu videzu izpostavljenega motiva, pa dela nosijo močan narativni in atmosferski naboj in s tem odpirajo prostor vsakovrstni imaginaciji. Ob osredotočanju na "nepomembne" trenutke iz okolja pa daje Vančo posebni poudarkek osvetlitvi, s katero posledično ustvarja vizualno atraktivnost tudi brez naknadnih posegov v podobo.
JÁN ŠIPÖCZ, rojen leta 1983, je v letošnjem letu zaključil podiplomski študij na oddelku za fotografijo in nove medije v sklopu Akademije likovnih umetnosti in oblikovanja v Bratislavi.
Jan Šipöcz predstavlja izbor iz svoje novejše serije Mesto kot atelje (Mesto ako atelier), v kateri fokusira detalje "urbanega organizma", ki živi svoje življenje. Sam prevzame vlogo občutljivega opazovalca in beleži trenutke, ki se mu zdijo inspirativni in pomenljivi in ki po njegovem mnenju ilustrirajo in posredujejo "življenje stvari" v urbanem okolju. Zanimajo ga vsakodnevni trenutki in situacije, v katerih lahko najde "nenavadno v navadnem" in to spontano posname. Motivi, ki so rezultat njegovega subjektivnega izbora, nosijo dodatno izrazno vrednost in ponujajo gledalcu prostor identifikacije.
Dela iz ostalih serij (Traumy z detstva in Cesty domov) reflektirajo avtorjeva notranja občutja in osebne izkušnje. V prvem primeru gre za njegovo otroštvo, iz katerega izpeljuje trenutke tesnobe in travm, v drugi seriji pa se ukvarja z občutji nočnega povratka domov. V obeh primerih gre za subjektivne dokumente, v katerih beleži resničnost skozi prizmo subjektivne percepcije in čustev.
Vse razstavljene fotografije so naprodaj:
Filip Vančo: 285€  / Jan Šipöcz: 300€
Photoport asociacija in galerija, Bratislava, www.photoport.sk