MARKUS GUSCHELBAUER: LANDMARKS

30. oktober - 5. december 2014

Otvoritev razstave: četrtek, 30. oktobra ob 19. uri

Že bežen pogled na opus Markusa Guschelbauerja pokaže, da gre za umetnika, ki je izjemno konsistenten in ki lastno ustvarjalnost precej natančno definira. S tem mislim po eni strani na idejna in vsebinska izhodišča, po drugi strani pa na formalni pristop, za katerega je značilno predvsem specifično povezovanje fotografije in site-specific instalacij.Avtor namreč ustvarja efemerne skulpture / arhitekture v naravi, ki pa nastajajo zgolj za pogled kamere oziroma za obiskovalca galerije. Ne gre torej za neke vrste land-art, pač pa za kreiranje instalacij na anonimnih lokacijah, ki pa potem, ko so pofotografirane, izgubijo svoj pomen oziroma jih avtor enostavno raz-stavi.

V središču Guschelbauerjevega zanimanja se nahaja obravnavanje odnosa med krajino in kulturo, v ožjem smislu tudi problematiziranje krajinskih upodobitev v zgodovini umetnosti. Drevesa, vode, hribi, trava ipd. so v njegovem primeru »iztrgani« iz naravnega konteksta in postavljeni v artificielne sopostavitve, katerih ključni namen je estetska kompozicija. Vsi naravni elementi so torej »zgolj« gradniki neke sproducirane konstrukcije, ki prav tako uporabi umetne materiale kot so plastične mase in tkanine. Guschelbauer, ki je bil rojen na podeželju in mu je torej narava tudi emocionalno blizu, naravo pravzaprav »predeluje«, »obdeluje«, da bi iz nje dobil produkte kulture, torej »kulturno« ali »kultivirano« krajino.

Samostojna razstava v Ljubljani na ogled postavlja dela iz različnih obdobij avtorjevega ustvarjanja, v glavnem pa zajame vseh pet večjih avtorskih ciklov, ki nosijo dovolj nedvoumne naslove – Landscape Works, Water Works, Mountain Works, Water Works in Tree Works. Razstava prinaša dodatno specifično dimenzijo, saj poskuša podreti bariero med prostorom galerije in zunanjim prostorom – najprej s poslikavo steklene površine, nadalje pa s postavitvijo manjše instalacije v parku, na katerega »gleda« galerija Photon.

Markus Guschelbauer se je rodil v Brežah (Freisach) na Koroškem, trenutno živi in dela na Dunaju. Po študiju fotografije na Akademie für angewandte Kunst na Dunaju je zaposlen kot samostojni umetnik od leta 2009. Razstavlja tako doma, v Avstriji, kot na tujem, njegova dela pa se nahajajo v različnih zbirkah (Verbund Kunstsammlung, zbirka mesta Dunaj itd.)

Razstava je odprta do 5. decembra

V sodelovanju s Fotogalerie Wien

http://www.markusguschelbauer.com/