Matjaž Rušt: Novi svet

7.12.2017 - 12.1.2018
Otvoritev razstave:  7.12.2017 ob 19.00

 

V svoji najnovejši seriji Novi svet se fotograf Matjaž Rušt posveča vizualni raziskavi življenja in delovanja slovenske diaspore po svetu. Skozi obsežen nabor fotografij beleži ikonografijo izkazovanja kulturne identitete in odpira vprašanja ohranjanja tradicije znotraj majhnih skupnosti.

V raziskovalnem in terenskem delu projekta je Rušt odpotoval v ZDA, Argentino in Avstralijo, da bi po bliže spoznal tamkajšnje slovenske skupnosti, ki so med vsemi izseljenci najstarejše in, svoji majhnosti navkljub, tudi najbolj trdožive. Avtorja zanima ohranjanje identitete v okoljih, ki so v družbenem, političnem, ekonomskem in kulturnem smislu povsem drugačna od matice, in med izseljenci, ki so tam rojeni in vzgojeni. Zanimajo ga majhne enklave kulturnega in družabnega življenja. V obdobju, ko je veliko govora o integraciji priseljencev v nova kulturna okolja, pa je vprašanje diaspore moč gledati tudi skozi univerzalno prizmo, ki jo je moč aplicirati na katero koli izseljensko skupino, temelječo na skupni etnični pripadnosti. Razstava predstavlja nabor podob, ki pričajo o vizualnih označevalcih slovenstva v oddaljenih deželah in o identiteti, ki se zaradi nerednih stikov med matico in diasporo vse močneje razhaja.

 

FOTOGRAFIJE OTVORITVE RAZSTAVE

POGOVOR O SLOVENSKI DIASPORI PO SVETU

FOTOGRAFIJE POGOVORA