logo-mini

Fotografski ciklus Pravljice je umetniško delo v procesu, kjer avtor skozi različne tehnične, formalne in idejne pristope beleži in konstruira posamezne motive, ki zaradi svoje eklektične narave sprožajo različne vsebinske asociacije. Skozi ciklus Pravljice išče tanko razmejitev med t.i. režirano fotografijo in »snapshotom«, pri čemer je prav tehnični aspekt vselej podrejen vnaprej premišljeni idejni zasnovi.

Matej Sitar poskuša na na ta način gledalca popeljati tako v svoj intimni kot tudi povsem domišljijski svet, kar korespondira z izbranim načinom upodabljanja in predstavljanja. V bolj intimistično naglašenih motivih se poslužuje hipne »snapshot« fotografije, medtem ko je nek bolj iracionalni, domišljijski spekter svojh podob ustvaril na način insceniranja prizorov in principih t.i. režirane fotografije. Gledalcu je ob samih podobah serviran zgolj naslov posameznega dela, medtem ko je sama naracija prepuščena interpretaciji in presoji vsakega posameznika.

Razstavni projekt Pravljice spremlja tudi spletna stran, ki je namenjena obsežnejšemu ogledu projekta in aktivni participaciji obsikovalcev. Več o projektu Pravljice na spodnjem naslovu:

www.fairytalesproject.com