SANDRA VITALJIĆ: ISSAVITALE

12. april - 10. maj 2008
Predstavljene so fotografije iz treh različnih serij, ki so nastale v razponu zadnjih 14 let: 10 Women, Traces in dela iz nove, še neimenovane serije (motiv močnejše ženske postave na obali). Vse tri serije kažejo avtorico kot predstavnico klasične fotografije, ki subtilno variira žanrske obrazce. Njene črno-bele ženske akte iz serije 10 Women bi tako lahko označili tudi za »razgaljene portrete«, saj izkazujejo ekspresivno karakterizacijo upodobljenk. V tem pristopu je Sandra Vitaljić blizu Robertu Mapplethorpu, predvsem pa Bettini Rheims, ki prav tako kot Sandra uspešno združuje »portretno erotiko« z različnimi komercialnimi nalogami. Zdi se celo, da naša avtorica tudi v običajnih oglaševalskih nalogah zmeraj išče nek presežek ravno v karakterizaciji likov, v portretih znanih osebnosti pa zna velikokrat biti tudi duhovita in inventivna.
Podobe iz serije Traces so prav tako kot ženski akti nastale sredi 90-ih, v njih pa avtorica tokrat išče dušo Istre in jo najde v detajlih pokrajine, od koder je sama doma. Upodobljena pokrajina je tukaj označena z minimalnimi sledovi človeške prisotnosti, v osnovi pa ohranja elementarno prvobitnost. Nebo, zemlja, kamen, voda se na teh fotografijah enostavno nahajajo v svoji rudimentarni prisotnosti; v teh podobah v glavnem ni nobene dramatizacije, kar je sicer zelo običajno pri večini pejsažne fotografije. V fotografijah iz zadnje serije avtorica nekako združuje vse tri velike fotografske naloge: akt, portret in krajino. Ponovno imamo torej opraviti z individualizirano golo žensko figuro, ta figura pa je postavljena v morsko pokrajino, ki zavzema celotno slikovno polje, ki je racionalno organizirano. Motiv, ki so mu v klasični fotografiji rekli »Nude(s) in Landscape«, je pri Sandri Vitaljić dobil svežo formo in nove pomenske poudarke.