Sandra Vitaljić: Neplodna tla

3. februar - 6. marec 2012

Fotografski pejsaži iz serije Neplodna tla so zaznamovani s travmo, zgodovinskimi dogodki in izkušnjami ljudi. Zabeleženi prostori niso zgolj lepe krajine, ampak mesta, ki so zaradi svojega zgodovinskega konteksta pridobila močno simboliko in kot takšna ustvarjala hrvaško nacionalno identiteto.
Gozdovi, polja in reke so postali del ljudskih bajk in mitov, dandanes pa tudi del politične retorike, ki daje legitimnost različnim sistemom in ideologijam. Pomeni dogodkov se spreminjajo v predrugačenih okoliščinah, ne glede na to, da je sam prostor, tudi ob človeški intervenciji, običajno povsem gol in pravzarav identičen krajem, kjer se ni zgodilo nič pomembnega.
Naslov serije Neplodna tla se nanaša na občo nezmožnost soočanja z duhovi preteklosti in posledično napredka; namesto odkritega soočenja se neprestano vrtimo v istem krogu medsebojnega sovraštva in obtoževanja.
(Sandra Vitaljić)

Sandra Vitaljić s svojimi fotografijami prikazuje posamezne prostore takšne, kakršni so. Očitno je, da jo moti njihova neplodnost. A tem tlem ni treba ostati jalova. V njih se bodo neprestano zrcalili pomeni. A če je namen pokazati vse in nič zamolčati, je odveč tudi vsakršen strah. Rešitev je verjetno v tem, da ne dopustimo, da nas zgodovina duši, zato ker se ne znamo soočati s sedanjostjo.
(Tvrtko Jakovina)

Sandra Vitaljić (1972) je trenutno ena najbolj priznanih hrvaških sodobnih umetnic, ki se v svoji avtorski praksi poslužuje fotografije kot avtonomnega izraznega medija. Na Akademiji za performativne umetnosti, film in televizijo v Pragi je diplomirala iz fotografije in doktorirala zgodovine in teorije fotografije. Trenutno deluje kot izredna profesorica na oddelku za fotografijo Akademije dramskih umetnosti v Zagrebu. Kot samostojna ustvarjalka v polju avtorske fotografije je aktivna v domačem in mednarodnem prostoru. Živi in deluje v Zagrebu.


www.issavitale.com