Stane Jagodič: Odvodi fotografije (1969-1980) na Cetinju

26. 10.-26. 11. 2016
Atelje Dado; Narodni muzej Črne Gore, Cetinje

Gostujoča razstava Staneta Jagodiča na Cetinju bo predstavila enega najmočnejših aspektov njegovega umetniškega ustvarjanja: heterogene fotografske prakse oziroma njihove kreativne odvode kot sta fotomontaža, foto-kolaž in foto-performans. Iz obsežnega opusa bodo izbrana najpomembnejša dela, med njimi nekatera še neobjavljena, ki so najmočneje zaznamovala njegovo dejavnost v razširjenem polju avtorske fotografije. Med leti 1969 in 1980 so nastala številna dela, skozi katera je avtor raziskoval in preizkušal možnosti rabe fotografije v polju likovnih umetnosti. Kljub na prvi pogled izrazito formalističnemu pristopu so dela iz omenjenega obdobja zasnovana na trdnih vsebinskih temeljih, saj močno odražajo duh svojega prostora in časa.

Stane Jagodič (1943) aktivno deluje na različnih področjih likovne umetnosti od sredine 60. let. Kmalu po končani Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1970) je postal eden aktivnejših in pomembnejših umetnikov v tedanji Jugoslaviji, ki je bliskovito vzpostavil prepoznavno likovno in konceptualno govorico. V svojem bogatem opusu je privzemal različne načine umetniške produkcije in se posluževal raznorodnih umetniških medijev kot so fotografija, slikarstvo, grafika, karikatura, performans, asemblaž in instalacija. Od leta 1967 aktivno raziskuje umetniško rabo fotografije in njenih kreativnih derivatov kot sta fotomontaža ali foto-kolaž. Stane Jagodič je bil so-ustanovitelj in gonilna sila Grupe Junij, umetniške platforme, ki je aktivno delovala med leti 1970 in 1985.