logo-mini

Ravnotežje impresij – Tsuriai

Serijo štiriindvajsetih diptihov Tsuriai je fotograf Matej Sitar posnel med potovanjem po Japonski. Potovanja, ki so sestavni del sodobnega migracijskega življenja določenega dela svetovnega prebivalstva, umetnik uporablja kot prostorski okvir oziroma odprti studio. Čeprav fotografije nastajajo na poti, jih nikakor ne moremo opredeliti kot dokumentarne, kajti avtor ne teži k portretiranju stvarnosti, ampak v podobah išče likovno vsebino in likovne elemente, ki jih upodablja z ustrezno fotografsko tehniko.

Naslov serije Tsuriai je sorazmerno redek japonski izraz za ravnotežje, ekvilibrium, na katerega lahko najprej navežemo predvsem likovni kontekst ravnotežja med različnimi podobami realnosti in likovnimi elementi, ki jih vzporeja v jukstapoziranih parih ali diptihih, ene položne in ene pokončne fotografije. Tsuriai ne implicira pretenciozne želje po opredelitvi japonske stvarnosti ali težnje po vsebinskem ravnotežju med obema podobama...

Ida Hiršenfelder, odlomek spremnega teksta iz knjige TSURIAI