Zipped Worlds: Fotografija v javnem prostoru

Projekt, ki raziskuje nove koncepte javnega in privatnega, kot so posredovani skozi aktualno rabo fotografskih podob.

5. 9. - 4. 11. 2015
Studio Tommaseo / Trieste Contemporanea

 

Umetniki: Breda Beban, Dario Belić, Emma Ciceri, Fabrizio Giraldi, G.R.A.M., Borut Krajnc, Paula Muhr, Adrian Paci, Eva Petrič & Laurent Ziegler, Metka Zupanič.

 

Zipped Worlds je projekt dveh partnerjev, Centra za sodobno fotografijo Photon in Trieste Contemporanea, v katerem kuratorska skupina raziskuje nove koncepte javnega in privatnega, kot so posredovani skozi aktualno rabo fotografskih podob. V projektu sodeluje 12 avtorjev oziroma avtorskih skupin iz različnih evropskih držav.

Fotografija vstopa v javni prostor s svojo fizično prezenco, z digitalno posredovanimi podobami, vedno bolj pa tudi skozi zavest o tem, da je vse okrog nas nenehno beleženo. Neizpodbitno dejstvo je, da je fotografija najbolj prisoten vizualni medij v urbanem prostoru sedanjosti. V tem širokem diapazonu se torej fotografija pojavlja tako v tradicionalističnih formah »slike« v javnem prostoru (v notranjščini ali zunanjščini), pa tudi skozi vseprisotnost mreže kamer, ki neprestano beležijo podobe v urbanih središčih. V času mobilnih telefonov in digitalnih kamer vztrajamo na pravici do zasebnosti, obenem pa »snapshotamo« vse, kar vidimo.

Smo najbolj fotografirana in snemana globalna populacija. CCTV sistemi, Google Street View, varnostne, satelitske in druge kamere, nas spremljajo na vsakem koraku, kar pomeni, da smo tudi najbolj vizualno nadzorovana populacija vseh časov. Na eni strani se pojavlja naša želja po lovljenju vizualnih okruškov vsakdana, na drugi pa vedno večji nadzor. Te trende zato v osnovi spremlja protislovnost in paradoks. Fotografija v javni sferi tako postaja izjemno sporno področje, kamor se stekajo kolektivni strahovi pred terorizmom, pedofilijo, vdori v zasebnost in nadzorom. Zlasti digitalno – internetski javni prostor prinaša precej estetskih, statusno-formalnih in etičnih vprašanj, in nekatera od njih problematizirajo avtorji, ki sodelujejo v projektu Zipped Worlds.

Kuratorja: Giuliana Carbi & Dejan Sluga

 

Studio Tommaseo / Trieste Contemporanea, Via del Monte, 2, 34121 Trieste, Italy