PRAVNO OBVESTILO

Vsaka originalna fotografija, ki jo naročite pri nas, je opremljena s podpisom avtorja in označena s številkama, ki izpričujeta naklado ter zaporedno številko prodane fotografije.

Fotografije se prodajajo kot “objekti”, zato nakup ne vključuje nobene druge avtorske pravice. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah prepoveduje vsakršno nepooblaščeno reproduciranje kupljene ali katere od drugih fotografij na spletišču Photon.

Uporaba fotografij v komercialne namene je stvar dogovora med potencialnim kupcem in zastopnikom avtorja – galerijo Photon.

NEKATERA PRAVILA, KI VELJAJO NA TRGU AVTORSKE FOTOGRAFIJE

Avtorska fotografija je umetniško delo, katerega estetska vrednost je primerljiva s katerimkoli drugim likovnim delom, za oceno njegove finančne vrednosti pa je dobro poznati nekatere osnovne značilnosti in pravila, ki so splošno sprejeta na razvitih umetnostnih trgih. poglavitne elemente v pregledni obliki predstavljamo spodaj:

 • FOTOGRAFIJA MORA BITI USTREZNO OPREMLJENA IN ZAVAROVANA

Večina fotografij se zaradi tehničnih (fizično varovanje, obstojnost…) in estetskih razlogov hrani v paspartuju in okvirju, zavarovane pa so s steklom (najkvalitetnejše je kristalno anti-refleksno steklo). V razstavne namene je priljubljeno tudi kaširanje fotografije na različne podlage. Včasih pa lahko avtorji zaradi estetskih razlogov fotografije predstavljajo tudi brez omenjenih standardnih elementov ali na kakšne druge načine (fotografije prilepljene na steklo, les, kovine ipd…)! TEHNOLOGIJA IZDELAVE IN FORMAT Ročno izdelana črno-bela fotografija (različnih tehnik in postopkov) na kvalitetnem fotografskem papirju ohranja veljavo in ceno. Vendar tudi sodobne tehnologije digitalnega odtiskovanja zagotavljajo visoko kvaliteto izdelave in dolgo obstojnost posamezne fotografije (glede trajnosti ponuja verodostojne analize stran www.wilhelm-research.com!). Poleg ustrezne opreme (gl. točko 1) moramo paziti še na to, da dela ne izpostavljamo direktnemu soncu ali premočni UV svetlobi, paziti moramo še na stopnjo vlage in temperature!
Pri vrednotenju fotografije igrata pomembno vlogo tudi način izdelave in format. Visoko kakovostne tehnologije tiska skupaj z najkvalitetnejšim papirjem kot nosilcem lahko krepko zvišajo ceno. Tudi format in s tem materialni stroški opreme zmeraj sorazmerno vplivajo na ceno posamezne fotografije!

 • AVTENTIČNOST ORIGINALNE FOTOGRAFIJE POLEG PREPOZNAVNEGA SLOGA DOLOČAJO NASLEDNJI PODATKI:
  • Avtorjev podpis oz. signatura
  • Letnica izdelave
  • Naziv fotografije oz. serije
  • Obseg naklade

Ti podatki se lahko nahajajo na sprednji strani, običajno na paspartuju ali na hrbtni strani fotografije. V primeru ‘verso’ označevanja (hrbtna stran), lahko oznake najdemo na hrbtni strani originalne fotografije ali na hrbtni strani že opremljene fotografije. Ob nakupu pridobite tudi certifikat galerije, ki ponuja dodatno jamstvo avtentičnosti!

 • AVTORSKE FOTOGRAFIJE IMAJO MAJHNE NAKLADE.

V primeru ročno izdelanih črno-belih fotografij je VSAKA FOTOGRAFIJA – ORIGINAL. Fotografije, izdelane zgolj v eni kopiji, pa so – UNIKATNE FOTOGRAFIJE.
Velika večina barvnih fotografij in tudi veliko črno-belih pa je v zadnjem času izdelana na način digitalnih odtisov (printov). Pri tem za kakovost in naklado jamčita avtor in galerist: avtor s podpisom, navedeno tehniko tiska in navedeno naklado ter galerist z izdanim certifikatom prodajanega dela.
V primerjavi z grafiko, kjer v veliki meri višino naklade določa izbrana grafična tehnika, ima fotografija naklade, kot so določene v dogovorih z galeristi in se morajo obvezno navajati vsaj na certifikatu (v galeriji Photon je standardna naklada 10 izvodov)!

 • KAKO ‘OCENIMO’ DELO NEKEGA AVTORJA

Osnova za izračun finančne vrednosti neke posamezne fotografije so stroški materiala in dela oz. količina ur, investiranih v izdelek. Vse ostalo je cena, ki smo jo pripravljeni plačati za visoko umetniško kreativnost in izkazano obrtno spretnost nekega avtorja. Pri tem je zelo pomembno vedeti, v kolikšni meri avtorju njegovo vrednost potrjuje domača in po možnosti tuja strokovna, kritiška in ostala zainteresirana javnost (npr. zbiralci). Zato se je dobro pozanimati o avtorjevem dosedanjem delu, o razstavah in prodaji ter odzivih na njegovo delo doma in na tujem!

 • UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA JE ZADNJA LETA NA GLOBALNEM UMETNOSTNEM TRGU POSTALA NAJBOLJ ISKANA ZVRST!

Po vseh indeksih globalnega umetnostnega trga ima zadnjih deset let avtorska fotografija najbolj dinamično rast prodaje. To pomeni, da:

 • zmeraj več ljudi zbira in kupuje avtorske fotografije
 • vrednost fotografij kot umetniških del narašča; najvišji znesek, izplačan za fotografijo, trenutno znaša 910.000 amer. dolarjev, v dražbenih hišah in prodajnih galerijah pa je bilo zadnja leta prodanih že na stotine fotografij, katerih cena je presegla 100.000 amer.dolarjev!
 • ima avtorska fotografija poleg estetske tudi veliko investicijsko vrednost; fotografija, kupljena danes, bo jutri (seveda upoštevajoč vsa zgoraj našteta pravila) najverjetneje vredna veliko več!