ORIGINAL?

2. oktober - 17. oktober 2003

Ko govorimo o mehanski reprodukciji kot temeljni značilnosti fotografije, se takoj postavi vprašanje njenega estetskega in finančnega vrednotenja. Ugotovimo lahko, da si je fotografija v primerjavi z ostalimi zvrstmi likovne umetnosti estetsko in posledično finančno kredibilnost priborila šele v zadnjem času. Ljudski predsodek fotografijam sicer rad zmanjšuje vrednost predvsem zaradi njene ponovljivosti, zato je ob razmisleku, ali naj v pisarno ali dnevno sobo namesto slike in grafike obesimo fotografijo, dobro vedeti par osnovnih dejstev.
Velikokrat se postavlja vprašanje originalnosti fotografskega dela. Po mnenju nekaterih naj bi bila - podobno kot pri grafiki - ne glede na estetsko vrednost tudi vsaka (umetniška) fotografija ustrezno signirana oz. označena, se pravi, da naj bi imela vsaj podpis avtorja ter po možnosti oznako vrstnega števila in obsega serije. Vprašanje originalnosti in avtentičnosti dodatno zapletajo digitalni odtisi, ki po določenih merilih kakovosti več ne zaostajajo za kemijskimi postopki izdelave. Zlasti barvna fotografija je danes praktično v celoti že narejena z digitalno tehnologijo. Danes vsako signirano delo velja za original, vendar signatura ni nujni pogoj dokazovanja avtentičnosti. Pomembno vlogo pri dokazovanju avtentičnosti ima tudi provenienca, izpričana (dokumentirana) zgodovina nastanka in lastništva dela.