logo-mini
Zuzana Pustaiova, Family Album

A New Vision of Debris.

Contemporary photo-collage & photomontage
Mednarodna skupinska razstava

Otvoritev v petek, 21. 6. ob 19h.
21. 6. – 19. 7. 2019

 

V zadnjih letih opažamo velik porast zanimanja za kolaž med umetniki, zlasti v fotografskem mediju. Če je kolaž do pojava avangardne umetnosti veljal za obrobno umetnost, se je v njenem času uveljavil kot diskontiniuteta tradicije ter kot metafora sodobnega, pospešenega življenja. Zlasti z Bauhausom pa postane enakovreden ostalim umetniškim praksam. Ker smo danes bolj kot kadarkoli obkroženi z razmnoževanjem reproduciranih, preoblikovanih in predelanih kopij digitalnih slikovnih odpadkov, je ustvarjanje v mediju kolaža toliko bolj logičen pojav. Sodobni avtorji, ki uporabljajo kolaž, ne izhajajo samo iz fascinacije nad njegovo estetsko vrednostjo, temveč bolj iz dejstva, da ta tehnika ponazarja današnji (kaotični, prenasičen) čas in ponuja določene perspektive o umetnosti in svetu.

Na razstavi bodo predstavljena dela avtorjev, ki jih povezuje podoben način razmišljanja. Za njihova dela je značilno, da tvorijo dialog med sedanjostjo in preteklostjo, hkrati pa se ukvarjajo s vprašanji meje samega medija. Nekateri si recimo izposojajo fragmente posameznih umetniških del, ki so se vpisala v pop kulturo, in hkrati raziskujejo medsebojne odnose med svetim in profanim. Raziskujejo odnose med kopijo in izvirnikom na način stalnega in vseprisotnega razmnoževanja, kjer kopije izgubljajo stik z izvirnikom, ki  tako postaja nepomemben. Nekateri od izbranih avtorjev posegajo po starih fotografijah, diapozitivih, odtisih in ilustracijah, objavljenih v časopisih, ki jih pogosto prej obdelajo. Vsi ti procesi se spreminjajo v proces dekonstrukcije, spreminjanja obsega in ustvarjanja novega reda ter prostora, ki omogoča iskanje novih pomenov.

V projektu se bomo posvetili po eni strani »konvencionalnemu« kolažu, ki nastaja kot fizična ali digitalna aktivnost umetnika, kjer gre torej za »rezanje«, »lepljenje« ter »preslikovanje« z namenom, da se ustvari nova podoba. Po drugi strani pa bomo raziskali prakse, kjer se dogaja »kolažni postopek« na idejni in konceptualni ravni. Projekt Photo-Collage bo tako predstavil širok spekter pristopov in metod v sodobni umetnosti, ki uporablja »foto-kolaž«.
Projekt je nastal v sodelovanju z dunajskim centrom za sodobno fotografijo, Fotogalerie Wien.

Sodelujoči avtorji/-ce:
Alexandra Baumgartner, Caroline Heider, Herbert Hofer, Marko Lipuš, Lilly Lulay, Iosif Kiraly, Kensuke Koike, Zuzana Pustaiova, Anita Witek in Metka Zupanič

Razstavo podpira:

 

FOTOGRAFIJE OTVORITVE

POSNETEK Z OTVORITVE RTV SLO