8. april - 15. maj 2005

Razstava EROTIKA je v galeriji Photon leta 2005 doživela svojo drugo izdajo. Prvič je bila kot fotografska skupinska razstava organizirana aprila v letu 2004, zaradi izrednega zanimanja pa naj bi prerasla v vsakoletni pregled avtorske fotografije na temo erotike. Ta zajema tako zvrst akta - upodobitve golega človeškega telesa, kot vseh drugih upodobitev ljudi, predmetov in situacij, katerih skupni imenovalec ali motiv je širše pojmovana erotičnost.

Kriterija pri izbiri avtorjev sta bila dva; prijavljena dela so nastala po letu 2000 ali pred tem še niso bila razstavljena. Sodeluje 27 domačih in tujih fotografov: GORAN BERTOK, RAJKO BIZJAK, URŠKA BOLJKOVAC, ALEŠ BRAVNIČAR, DAVID BRUSNJAK, VALENTIN CASARSA, JORG CEGLAR, BOGO ČERIN, BOŽIDAR DOLENC, BOŠTJAN GUNČAR, GREGOR HVASTJA, DOMEN LOMBERGAR, MARJAN MUTIĆ, JANEZ PELKO, SANDRA POŽUN, KLEMEN PREPELUH, MATJAŽ PREŠEREN, BOJAN SALAJ & ALEN OŽBOLT, MAJA ŠIVEC, MATJAŽ TANČIČ, BOJANA TOMŠE, DAVID VATOVEC, JANEZ VLACHY, DUNJA WEDAM ter STANKO ABADŽIĆ, LUCIANO BIBULIĆ in ĐANI CELIJA.

Ob razstavi je izšel broširan katalog z reprodukcijami razstavljenih fotografij, uvodnim tekstom (Boris Gorupič) in s podatki o avtorjih in razstavljenih delih