logo-mini

1. MEDNARODNI NATEČAJ ZA MLADE KURATORJE

 DRUGAČNI SVETOVI

Natečaj za mlade in uveljavljajoče se kuratorje na področju sodobne avtorske fotografije, ki ga organizira Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo v Ljubljani, bo letos nadomestil siceršnji letni natečaj za mlade fotografe. Natečaj je odprt za kuratorice in kuratorje do 35. leta starosti (vključujoč letnik rojstva 1984), ki delujejo na področju CEE regije (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Estonija, Hrvaška, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija) in Avstrija oziroma prihajajo iz teh držav in delujejo v mednarodnem prostoru. Mladi kuratorji lahko prijavijo svoje razstavne projekte samostojno ali pa v kuratorski skupini (največ trije člani).

Prijavljeni kuratorji bodo material za svoj predlog razstavnega projekta črpali iz preteklih šestih edicij fotografskega natečaja Drugačni svetovi (2013 — 2018) in sicer iz nabora okoli desetih finalistov posamezne edicije. Razstava mora biti skupinske narave in mora vključevati najmanj 2 in največ 6 avtorjev. Kasneje bi zmagovalec/ka oz. zmagovalci, če gre za kuratorsko skupino, dobili dostop do celotnega arhiva natečaja Drugačni svetovi.

Arhiv 10 finalistov pozamezne edicije v .zip formatu in posamezne fotografije.

Natečaj nima predpisane teme. Sprejemamo raznolike ideje, ki upoštevajo tehnične omejitve razstavnega prostora (glej tloris). O najboljšem kuratorskem izboru bo odločala žirija v sestavi predstavnikov Galerije Photon in Kina Šiška, ki bo višje ovrednotila dela, ki izkazujejo originalnost, inovativnost v izboru tem in konceptov. Prva nagrada prinaša 2000€ podpore za produkcijo razstave, ki bo potekala v razstavnih prostorih Kina Šiška. Izvedbo projekta bodo strokovno in organizacijsko podpirali predstavniki Galerije Photon. Prav tako se zmagovalcu/ki oz. zmagovalcem krije potne stroške in bivanje v času postavljanja in otvoritve razstave.

Prijava naj vsebuje:

  • Kratek življenjepi z opisi relevantnih projektov (2-5 projektov), ne nujno kuratorskih. Če gre za kuratorsko skupino, naj življenjepis in projekte posredujejo vsi člani skupine;
  • Vsebinska utemeljitev projekta (obvezno v angleškem jeziku) do 1500 znakov;
  • Izbor del za kurirano razstavo s seznamom izbranih avtorjev (2-6) in njihovih del (največ 30);

Celotna prijava naj bo zapakirana v eni zip datoteki in naj bo poimenovana na način Ime_Priimek_NaslovProjekta.zip. Priloge pošljete skupaj s prijavnim obrazcom.

Izbran projekt bo predstavljen v zgornjem preddverju Kina Šiška, v razstavnem prostoru Kamera, ki se bo odprla 11. 11. 2019 in bo trajala do 30. 11. 2019. Razstava bo pospremljena z manjšim razstavnim katalogom, za katerega bodo namenjena dodatna sredstva.

Prijavitelji/ce naj prijave pošljejo najkasneje do 14. 6. 2019 preko prijavnega obrazca http://bit.ly/DW2019_apply.

Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu: info@photon.si in tel. številki +386 59 977907 ( delavniki, med 12. in 18. uro); kontaktna oseba: Špela Pipan. Kandidati bodo o rezultatih natečaja obveščeni najkasneje do 30. 6. 2019.