logo-mini

Otvoritev razstave Bálint Szombathy: Znaki mesta

Otvoritev razstave Bálint Szombathy: Znaki mesta

v galeriji Photon, 7.2.2019.