Za fotografske ustvarjalce do 35 let
Rok za prijavo: 30. 4. 2020

V Galeriji Photon – Centru za sodobno fotografijo že nekaj časa pripravljamo letošnjo edicijo festivala Fotonični trenutki, ki bi se moral začeti sredi junija v Ljubljani. Vendar je zaradi izjemnih okoliščin, v katerih smo se znašli zaradi globalne virusne nevarnosti, tudi naš festival postavljen pod vprašaj. Seveda upamo, da bo do junija situacija boljša, in da bomo lahko nekatere razstave kljub vsemu vsaj postavili in da bo možen njihov ogled – tudi brez večjih otvoritvenih in spremljevalnih dogodkov. V tem smislu nadaljujemo s pripravami nekaterih osrednjih razstavnih projektov letošnjega tematskega fokusa festivala, ki je posvečen evropski industrijski dediščini skozi prizmo fotografije in sorodnih medijev. Med te projekte spada tudi mednarodni natečaj na temo industrijske dediščine za fotografske ustvarjalce do 35 let.

Z natečajem postavljamo vprašanje, v kakšnem smislu zmore fotografija prispevati k našemu razumevanju preteklega industrijskega razvoja, ki se danes kaže v širokem diapazonu pojavnih oblik; od stavbne dediščine, preko sprememb urbanih in ruralnih krajin, do lokalnih in globalnih ekoloških posledic industrializacije. Področje natečaja smo torej nekoliko razširili, saj želimo vključiti dela, ki to dediščino tematizirajo ne samo skozi materialno zgodovino, pač pa tudi skozi lokalne tradicije ali osebne zgodbe, v širšem smislu pa tudi s predstavljanjem stanja naše civilizacije, zlasti skozi ekološko prizmo. Slednji aspekt želimo še dodatno poudariti, saj je trenutno okoljsko stanje v veliki meri rezultat industrializacije ter načina življenja, ki ga je ta prinesla s seboj. V tem smislu ekološke posledice industrializacije prav tako smatramo kot “industrijsko dediščino”.

Na natečaj se lahko prijavite z deli oz. projekti, ki spadajo v naslednje tematske skupine:
a) industrijska dediščina kot arhitekturna, stavbna dediščina (fotografije eksterierjev in interjerjev stavb, arhitekturnih detajlov, urbanistične transformacije ipd.).
b) industrijska dediščina kot okoljsko-ekološka dediščina (degradirana okolja, še delujoči nekdanji onesnaževalci, okoljske posledice industrializacije ipd.).
c) materialna industrijska dediščina (fotografije mehanizacije, opreme, vozil ipd.),
d) fotografske zgodbe, ki so v najširšem smislu povezane z industrializacijo (posnetki delavskih četrti, osebne zgodbe delavcev, brezposelnih ipd.).

Razstava

Mednarodna žirija bo izbrala dela petih avtorjev, ki bodo predstavljena na skupinski razstavi v Ljubljani v sklopu festivala. Izbrani peterici avtorjev/ic se pokrije do 200€ produkcijskih sredstev za izdelavo del. Razstava bo pospremljena z manjšim razstavnim katalogom in bo po Ljubljani potovala v Galerijo Photon na Dunaju in v druga partnerska razstavišča!

Če fizične razstave v predvidenem festivalskem terminu ne bo mogoče realizirati, bomo:
a) izbrane avtorje/ice in celotni razstavni projekt predstavili na naših spletnih straneh in na družabnih omrežjih;
b) fizično razstavo pa bomo premaknili v čas, ko bo izvedba možna.


NAVODILA NATEČAJA

Sprejemamo tako formalno-tehnično kot avtorsko raznolike pristope na omenjene teme. Natečaj je odprt za avtorice in avtorje do 35. leta starosti (vključujoč letnik rojstva 1985).

Prijava naj vsebuje:

  • Avtorski portfolio največ dveh zaključenih avtorskih projektov ali projektov v procesu, vsak lahko vsebuje min. 3 in max. 20 fotografij, v resoluciji vsaj 1800 pikslov po daljši stranici v PDF ali JPG formatu.
  • Kratko vsebinsko utemeljitev prijave (obvezno v angleškem jeziku) do max. 1500 znakov ter opredelitev kategorij, pod katere se uvrščajo posamezni prijavljeni projekti.
  • Kratko biografijo prijavitelja/ice.
  • Dodatne tehnične specifikacije: formate in dimenzije del, optimalni način predstavitve v razstavnem formatu.

 

Pošiljanje prijave
Celotna prijava naj bo zapakirana v eni zip datoteki in naj bo poimenovana po principu: Ime_Priimek_NaslovProjekta.zip
Zip datoteko pošljite preko prijavnega obrazca na http://bit.ly/IH_2020.

V primeru morebitnih težav pri oddajanju prijave nam prosim to javite na spela@photon.si.

Rok za prijavo
Prijavitelji/ce naj prijave pošljejo najkasneje do 30. 4. 2020.
Kandidati bodo o rezultatih natečaja obveščeni najkasneje do 30. 5. 2020.

Kontakt
Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu: spela@photon.si in tel. številki +386 69 911 615, kontaktna oseba: Špela Pipan.

Razpis v PDF formatu

Virginia Vrecl, Izola Arrigoni, 2019

Virginia Vrecl, Izola Arrigoni, 2019